Disclaimer

Luxalight BV verleent u hierbij toegang tot www.luxalight.eu en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Luxalight BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u een mededeling te hoeven doen.

Informatie op de website

Luxalight BV spant zich in om de inhoud van www.luxalight.eu zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.luxalight.eu aangeboden materialen en diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Luxalight BV. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten en diensten op www.luxalight.eu geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Luxalight BV. Voor op www.luxalight.eu opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Luxalight BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen en diensten liggen bij Luxalight BV. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Luxalight BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.